Za zamkniętymi drzwiami… przemocy

Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, a dziś Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W świetle ostatnich wydarzeń (2,5 latka wyrzucona z okna, skatowane 2,5 miesięczne dziecko, śmierć 3,5 latka w efekcie znęcania się konkubenta matki) odmowna odpowiedź rządu RP na inicjatywę Rzecznika Praw Dziecka dotyczącą uchwalenia NARODOWEJ STRATEGII NA RZECZ WALKI Z PRZEMOCĄ WOBEC DZIECI jest co najmniej nie na miejscu. Smutna rzeczywistość polskich dzieci, o które nie ma kto się zatroszczyć…

Pozostaje mi tylko przybliżyć Ci Drogi Czytelniku zjawisko przemocy wobec dzieci, byś wiedział czym jest to zjawisko.

Przemoc w rodzinie

Przemoc zdaniem Mahatmy Gandiego to „każda próba narzucenia swojej woli innej osobie jest aktem przemocy”. Współcześnie definiuje się ją jako „zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody”. Należy pamiętać, że przemoc w rodzinie jest zachowaniem kształtowanym społecznie, co prawda coraz częściej się ją dostrzega, ale w większości sytuacji ludzie pozostają bierni. Chwilowe wzmożone zainteresowanie tą problematyką, zazwyczaj pojawia się w odpowiedzi na tragiczne doniesienia mediów. W rzeczywistości ludzie wolą nie słyszeć i nie widzieć, żeby „nie mieszać się w nie swoje sprawy”. To są Twoje sprawy, tak samo jak moje i jak tych ludzi, których to bezpośrednio dotyczy. Pamiętaj, że w wielu społecznościach lokalnych istnieją środowiska, w których przemoc domowa znajduje uzasadnienie. Pokutuje tam wiele mitów i stereotypów. To wszystko sprawia, że w osobach stosujących przemoc wyzwalają się przekonania o społecznym przyzwoleniu na stosowanie przemocy i utrwala tego typu zachowania. Dlatego, tak ważne jest propagowanie wiedzy i uświadamianie społeczeństwa w tej kwestii.

Rodzaje przemocy

Przemoc ma wiele aspektów. Wyróżnia się:

  • przemoc fizyczną, która polega na naruszaniu nietykalności fizycznej, to wszystkie te zachowania, które prowadzą do uszkodzenia ciała lub mogące je spowodować czyli np. kopanie, bicie, duszenie, potrząsanie, szarpanie, szczypanie, policzkowanie, krępowanie ruchów itp.
  • przemoc psychiczna czyli naruszanie godności osobistej, zalicza się tu wszelkiego rodzaju groźby i przymus np. wyzwanie, obrażanie, krytykowanie, straszenie, wyśmiewanie, oskarżanie, lekceważenie, obwinianie itp.
  • przemoc seksualną jako naruszanie intymności, to wszystko to, co dzieje się wbrew woli danej osoby a dotyczy aktywności seksualnej; może to być zmuszanie do czynności seksualnych, brak możliwości odmowy z powodu braku świadomości lub warunków, często przy użyciu siły lub emocjonalnego szantażu. Są to takie zachowania jak np. zmuszanie do pożycia, gwałt, obmacywanie, ocenianie wyglądu partnera/partnerki, obnażanie się itp.
  • przemoc ekonomiczna to naruszenie własności i jest to celowe pozbawianie lub ograniczanie środków do życia, niszczenie cudzej własności, ale także przeglądanie cudzej korespondencji, zaciąganie pożyczek bez zgody drugiej strony, sprzedaż osobistych lub wspólnych rzeczy itp.
  • zaniedbanie jako naruszenie obowiązku do opieki ze strony bliskich, wpisuje się poniekąd w przemoc ekonomiczną i najczęściej dotyczy dzieci, a jest to np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, nie zaspokajanie podstawowych potrzeb, nie udzielanie pomocy itp.

Z tych wszystkich form przemocy to przemoc psychiczna jest mimo wszystko najczęściej występującą i to ją najtrudniej rozpoznać. Każdego dnia spotykasz się z nią i każdego dnia jesteś świadkiem/sprawcą lub ofiarą…

Co robić?

Odpowiedź jest prosta – REAGOWAĆ. Gdy widzisz przemoc zwróć uwagę, zainteresuj się, nie bądź obojętny. To właśnie obojętność doprowadziła do tych tragedii, o których ostatnio można było usłyszeć.

Pamiętaj, że przemoc domowa to przestępstwo! Mówi o tym Art. 207 (Znęcanie się) Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

4 thoughts on “Za zamkniętymi drzwiami… przemocy

  1. Ludzie niestety boją się lub nie chcą reagować. Nawet jak wiedzą że za ścianą ktoś zneca się nad dzieckiem nie chcą się mieszać…:( A reagować trzeba żeby zapobiegać tragediom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *